Huisstijl voor een steunpunt voor hoogsensitieve kinderen. Opdrachtgever: Kranig